Logga in

Integritetspolicy för Gäster

Du kan läsa vor Integritetspolicy för gäster på vår hemsida her.

Integritetspolicy för Magasin Goodie-medlemmar

 

Vi är glada över ditt intresse för Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin du Nord (”Magasin”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) och Magasin Goodie.

Vi tar skyddet för dina personuppgifter på största allvar. I denna integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med ditt Goodie-medlemskap och vilka rättigheter du har kopplat till detta.

1. Vi är personuppgiftsansvarig – hur kontaktar du oss?

Vi är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin du Nord

Kongens Nytorv 13

1050 København K

CVR-nr (org.nr) 58 19 12 13

E-postadress: Persondata@magasin.dk

 

2. Vad är syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften och på följande rättsliga grunder:

2.1 Administration av ditt Goodie-medlemskap, inklusive kommunikation med dig om ditt medlemskap när du mottar personal shopper-tjänster, skönhetsbehandlingar, doftkonsultationstjänster, besök i våra butiker eller deltar i event som en del av ditt medlemskap och leverans av medlemsfördelar samt andra avtalade tjänster.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt avtal om medlemskap med dig, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 b.

2.2 Utskick av riktad reklam, om du har gett ditt samtycke till detta, för att vi bättre ska kunna rikta erbjudanden och annan kommunikation till dig och dina intressen.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 a.

Vi utför profilering i samband med utskick av riktad reklam. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse i att personanpassa vår marknadsföring till dig och dina intressen, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 f. Du kan när som helst avsäga dig profilering i samband med direktmarknadsföring i din Goodie-profil, och du kan även invända mot sådan behandling, jämför avsnitt 9.

Vissa personuppgifter som behandlas för detta ändamål kan vara samlat in via cookies om du har gett särskilt samtycke till detta. I sådana fall är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter ditt samtycke, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 a. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på hemsidan i vår cookiepolicy.

2.3 Undersökningar, statistik och analyser av din användning av våra plattformar och besök i våra butiker, och mot den bakgrunden justeringar av innehållet som visas på våra plattformar i syfte att göra innehållet mer relevant för dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse i att förbättra våra produkter och tjänster, däribland vår hemsida och vår app, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 f.

Vissa personuppgifter som behandlas för detta ändamål kan vara samlat in via cookies om du har gett särskilt samtycke till detta. I sådana fall är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter ditt samtycke, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 a. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på hemsidan i vår cookiepolicy.

2.4 Uppfyllande av våra rättsliga förpliktelser att behandla, inklusive lagra, personuppgifter.

Den rättsliga grunden för denna behandling är vår rättsliga förpliktelse att behandla personuppgifterna, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 c.

2.5 Inrätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, inklusive för att bekämpa bedrägeri.

Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att tillvarata våra juridiska rättigheter, jämför dataskyddsförordningen artikel 6.1 f.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

3.1 För syftet som nämnts i avsnitt 2.1 ovan behandlar vi allmänna personuppgifter om dig, till exempel:

– Namn och adress

– E-postadress och telefonnummer

– Födelsedatum

– Kön

– Platsdata

– Orderinformation, köphistorik och ärendenummer

– Goodie-medlemsnummer

– Upplysningar om intjäning och användning av fördelar (inklusive stjärnor, vouchers och Goodies.

– Uppgifter du anger i samband med bokning av personal shopper-tjänster och skönhetsbehandlingar samt i samband med våra event.

– Uppgifter som samlas in i samband med vår kommunikation med dig om ditt Goodie-medlemskap.

När du genomför köp på vår hemsida gäller vår integritetspolicy för gäst i webbshop för personuppgifter som rör köpet oavsett om du är inloggad som Goodie-medlem eller inte.

3.2 För syftet som nämnts i avsnitt 2.2 ovan behandlar vi i tillägg till ovanstående följande allmänna personuppgifter om dig, till exempel:

– Uppgifter om hur du använder på vår plattform, inklusive vilka sidor du besöker, vilka produkter du klickar på och lägger i varukorgen, samt hur du interagerar med vår kommunikation när du är inloggad som Goodie-medlem.

– Uppgifter som samlats in via cookies i den omfattning som du gett särskilt samtycke till vår användning av cookies.

3.3 För syftet som nämnts i avsnitt 2.3 ovan behandlar vi några av de allmänna personuppgifterna som nämnts ovan, däribland personuppgifter som rör dina besök på våra plattformar, ditt bruk av våra tjänster och personuppgifter som rör dina köp.

3.4 För syftet som nämnts i avsnitt 2.4 och 2.5 ovan får vi vid behov behandla  de allmänna uppgifter som nämnts ovan.

4. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med våra externa samarbetspartner som behandlar uppgifterna för vår räkning, inklusive:

– Leverantörer som bistår med marknadsföringsaktiviteter och kommunikation med Goodie-medlemmar.

– Leverantörer av analysverktyg som hjälper oss att optimera vår verksamhet och din upplevelse som Goodie-medlem.

– Leverantörer som bistår med driften av vår hemsida och våra appar, inklusive leverantörer av hostingtjänster och lösningar som understödjer funktionalitet.

Dessa samarbetspartner är personuppgiftsbiträden och behandlar uppgifter i enlighet med våra instruktioner gällande personuppgifter som vi är personuppgiftsansvarig för. Personuppgiftsbiträden får inte använda uppgifter för andra syften än att uppfylla sitt avtal med oss och ska behandla uppgifterna konfidentiellt. Vi har ingått skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med alla våra personuppgiftsbiträden.

Vi kan också dela personuppgifter med våra externa rådgivare, till exempel revisorer och advokater samt offentliga myndigheter om detta krävs enligt lag.

5. När överför vi dina personuppgifter till land utanför EU/EES?

Vi kommer att överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES. Det rör sig om följande kategorier av mottagare som befinner sig i USA, Australien och Storbritannien.

– Leverantörer som bistår med marknadsföringsaktiviteter och kommunikation med Goodie-medlemmar.

– Leverantörer av analysverktyg som hjälper oss att optimera vår verksamhet och din upplevelse som Goodie-medlem.

– Leverantörer som bistår med driften av vår hemsida och våra appar, inklusive leverantörer av hostingtjänster och -lösningar som understödjer funktionalitet.

Storbritannien har enligt EU-kommissionens adekvansbeslut, jämför dataskyddsförordningen artikel 45, en tillräckligt hög skyddsnivå och personuppgifter får överföras dit utan särskilt tillstånd.

För USA och Australien sker överföring till personuppgiftsbiträden utanför EU/EES sker med giltiga garantier i form av EU-kommissionens standardavtalsklausuler, jämför dataskyddsförordningen artikel 46. Om du vill ha en kopia av standardavtalsklausulerna eller en lista över våra nuvarande personuppgiftsbiträden och underbiträden är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 1 ovan.

6. Varifrån kommer dina personuppgifter?

Vi behandlar de personuppgifter som du ger oss och som samlas in automatiskt, inklusive via ditt digitala agerande (bl.a. cookies).

7. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som du är Goodie-medlem.

När du avanmäler dig från Magasin Goodies avslutas ditt medlemskap med omedelbar verkan. Du har dock möjlighet att använda dina uppnådda och outnyttjade förmåner i upp till 14 dagar efter din avanmälan genom att kontakta kundtjänst. Därefter raderas dina uppnådda och outnyttjade förmåner. Vi stoppar samtidigt vår kommunikation med dig.

Om du efter att ha anmält dig till Magasin Goodie utövar din ångerrätt, jämför våra Goodie villkor, stoppar vi behandlingen av dina personuppgifter i syftet som nämnts i avsnitt 2.2 ovan, och raderar personuppgifterna som tillhandahållits som ett resultat av behandlingen för dessa ändamål senast 14 dagar efter att vi mottagit meddelande om att du önskar frånträda avtalet.

Alla personuppgifter som vi behandlar om dig under ditt Goodie-medlemskap lagras i 3 månader efter att ditt Goodie-medlemskap upphört.

Dokumentation för upphörande av ditt Goodie-medlemskap och dina uppgifter som behandlas i syftet i avsnitt 2.1, inklusive dina köpkvitton sparas dock i 2 år från att medlemskapet upphör.

Uppgifter om dig som används i samband med ett pågående ärende lagras tills ärendet är avslutat. Övriga uppgifter om dig kommer att raderas eller anonymiseras 3 månader efter att ditt Goodie-medlemskap upphört.

8. Hur kontaktar vi dig om ändringar i behandlingen av dina personuppgifter?

Vid ändringar i vår behandling av dina uppgifter mottar du en notifikation om detta direkt i Goodie-appen eller när du loggar in som Goodie-medlem via magasin.se. Om du har aktiverat pushnotiser för Goodie-appen kan du alltid hålla dig uppdaterad. Vi rekommenderar att du löpande uppdaterar dig så att du alltid vet hur vi behandlar dina personuppgifter.

9. Vilka rättigheter har du?

Enligt dataskyddsförordningen har du en rad rättigheter i samband med vår behandling av uppgifter om dig:

– Du har rätt till tillgång till de uppgifter som vi behandlar om dig samt en rad ytterligare upplysningar.

– Du har rätt att rätta dina personuppgifter. Du kan även själv rätta vissa av dina uppgifter via magasin.se eller Goodie-appen.

– Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina uppgifter begränsad till att enbart bestå av lagring.

– Du har i vissa fall rätt att överföra dina uppgifter, dvs. att du kan får dina personuppgifter levererade eller överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

I särskilda fall har du rätt till radering av uppgifter om dig innan tidpunkten för vår generella radering inträffar och du har i vissa fall rätt till att invända mot vår behandling. Du har alltid rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring och dra tillbaka ditt samtycke via exempelvis magasin.dk eller Goodie-appen. Observera dock att om du ber oss radera dina uppgifter kommer det att medföra att du avanmäls från Magasin Goodie.

Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter mot bakgrund av ditt tidigare meddelade samtycke fram till tidpunkten för tillbakadragandet. Om du drar tillbaka ditt samtycke har det därför först verkan från den tidpunkten och framåt.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Integritetsskyddsmyndighetens vägledning om de registrerades rättigheter som du hittar på www.imy.se.

10. Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.imy.se.

Loading...